Potrzebujesz prawnego wsparcia

zapytaj profesjonalistów

PRAWO KARNE:

 • obrona w sprawach karnych, o wykroczenia;
 • reprezentacja oskarżyciela prywatnego, oskarżycieli posiłkowych;
 • sporządzanie prywatnego aktu oskarżenia;
 • sporządzanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
 • sporządzanie wniosków o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwę w odbywaniu kary;
 • sporządzanie wniosków o wydanie wyroku łącznego.

 

PRAWO CYWILNE:

 • prowadzenie spraw m.in. o zapłatę, eksmisję, odszkodowanie, zadośćuczynienie, ochronę dóbr osobistych, zasiedzenie, ubezwłasnowolnienie, ustanowienie służebności przesyłu, wieczystoksięgowych;
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego, a w szczególności: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, dochodzenie zachowku.

 

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE:

 • prowadzenie spraw o rozwód, separację, podział majątku wspólnego;
 • prowadzenie spraw o alimenty (podwyższenie, obniżenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego);
 • prowadzenie spraw dotyczących wykonywania, ograniczenia, zawieszenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej;
 • prowadzenie spraw o ustalenie kontaktów z dzieckiem;
 • prowadzenie spraw o zezwolenie na dokonanie przez rodziców czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka;
 • prowadzenie spraw dotyczących pochodzenia dziecka.

 

PRAWO PRACY:

 • prowadzenie spraw o ustalenie istnienia stosunku pracy;
 • prowadzenie spraw o sprostowanie świadectwa pracy;
 • prowadzenie spraw o mobbing;
 • prowadzenie spraw o zapłatę zaległego wynagrodzenia;
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy.

 

PRAWO ADMINISTRACYJNE:

 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych;
 • sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych;
 • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.